polski  |  deutsch  |  english

CERTYFIKATY

W 1999 roku zakład przystąpił do międzynarodowej organizacji producentów soków SGF/IRMA (Protective Association of the Fruit Juice Industry). Jest to dobrowolny system kontroli jakości i autentyczności produktu oraz higieny produkcji. Kontrole przedstawiciela tej organizacji, polegające na pobieraniu próbek z każdego etapu procesu technologicznego i przebadaniu ich w specjalistycznych laboratoriach w Niemczech, potwierdzają ich wysoką jakość i autentyczność. Corocznie przyznawany certyfikat SGF/IRMA jest honorowany na całym świecie.

W lutym 2004 r. firma uzyskała certyfikat Zintegrowanego Systemu Jakości ISO 9001:2000 i HACCP.

ALPEX Sp. z o.o. posiada również:

  • Certyfikat Coca Coli z możliwością dostarczania zagęszczonych soków do wszystkich zakładów koncernu w Europie i USA,
  • Certyfikat Koszerności - przyznawany przez przedstawiciela Wspólnoty Żydowskiej
  • Certyfikat USDA ORGANIC.

 Copyright © 2006 ALPEX