polski  |  deutsch  |  english

Historia

"ALPEX" Sp. z o.o. jest firmą rodzinną z polskim kapitałem, założoną przez Adama i Leokadię Podoba w 1993 roku.

Początkowo zagęszczone soki owocowe produkowano usługowo w istniejących zakładach "Hortexu" i "Agrosu", natomiast we własnym zakładzie tylko soki owocowe na potrzeby winiarstwa oraz konserwy warzywne. W 1997 roku powstał nowoczesny zakład, który od początku z powodzeniem konkurował z istniejącymi zakładami tej branży. Przy doborze maszyn do linii produkcyjnej kierowano się troską o wysoką jakość produktu, jak również wpływem na środowisko. Wraz z halą produkcyjną równolegle zbudowano ekologiczną kotłownię na gaz ziemny i zakładową oczyszczalnię ścieków.

Już w pierwszym roku wyprodukowano 3000 ton koncentratu, który dzięki bardzo dobrej jakości w 70% został wyeksportowany do krajów Unii Europejskiej.
W kolejnych latach linia produkcyjna była konsekwentnie rozbudowywana, aby w 2006 roku osiągnąć zdolność produkcji 24 000 tonkoncentratów. Stanowi to sześciokrotny wzrost potencjału produkcyjnego w stosunku do 1997 roku. Około 95% produktów jest eksportowanych do krajów UE, Stanów Zjednoczonych i Japonii.

 Copyright © 2006 ALPEX